Konstruktion

För att få uppföra en byggnad ska arbetet vara planerat och dokumenterat enligt Plan- & Bygglagen, PBL. Det innebär att någon form av dokumentation ska finnas vilken redovisar hur byggnadsverket ska uppföras för att uppfylla de regler som finns för aktuell byggnad. För de flesta fall av byggnadskonstruktioner innebär detta att det ska finnas en eller flera ritningar som redovisar hur det ska se ut och att delarna ska vara dimensionerade så att de uppfyller kraven.

Ubeco utför byggnadskonstruktionshandlingar för alla förekommande husbyggnader. Stål-, trä- eller betongstommar redovisas i erforderlig omfattning för att kvalitén och utformningen i byggnadsverket ska säkerställas. Till hjälp använder företaget avancerade beräknings- och ritningsprogram från StruSoft resp. AutoCAD.
Gothia Towers
Förslagskonstruktion av bärande väggar åt Strängbetong AB.