Byggledning

I ett byggnadsprojekt ska många beslut tas och många faser ska gås igenom.

Normalt inleds ett projekt med en ide och/eller ett behov som ska uppfyllas. Detta skede kallas normalt programfasen där behovet beskrivs. Det kan vara en skiss eller en text som beskriver behovet. Därefter tas ritningar fram, Arkitektritningar, som brukar vara underlag för vidare projektering och en eventuell bygglovsansökan om det behövs.

Därefter påbörjas projekteringsfasen. Det är i denna fas som de tekniska lösningarna beskrivs genom ritningar eller annan dokumentation såsom rums- & byggnadsbeskrivningar, brandskyddsbeskrivningar, energibalansberäkningar och geotekniska undersökningar. Allt detta görs för att dokumentera hur byggnadsverket ska uppföras.
Pilgläntan, Varbergs kommun
Konstruktion av 13 st villor i Trönninge åt Derome Mark & Bostad – Division Hus AB.