Konstruktion och
byggprojektering

Ubeco är ett företag som erbjuder byggkonsulttjänster. Ubeco åtar sig uppdrag såsom byggledning, byggkonstruktionsuppdrag och kvalitetsansvar enligt PBL.

Konstruktionsuppdrag innebär framtagning av bygghandlingar för projektet. Stor vikt läggs vid byggnadens totalekonomi med genomtänkta detaljer för god komfort och ekonomi.

Byggledning innebär att leda byggprocessen från idé till färdigt hus. Däri ingår att ta fram programförslag, fastställa utformning, erhålla bygglov, upphandling och leda entreprenader m.m.

Enligt Plan & Bygglagen, PBL, skall varje större om- ny- eller tillbyggnad tilldelas en kvalitetsansvarig som bevakar och säkerställer samhällets krav på ett byggnadsverk. Ubeco AB tillhandahåller kontrollansavarig med behörighet K, komplicerad art.

Nyheter

Läs mer...