Konstruktion av ridhus i Åskloster, Varbergs kommun

I projektet ingick att dimensionera och projektera grunden för överbyggnaden. Projektet inleddes med en utredning om vilka markförhållanden som rådde på platsen vilket slutade i att en markundersökning utfördes. Denna gav i resultat att markbelastningen skulle hålls till ett minimum. Detta löstes med en bredare sula längs hela ytterväggen som också fick tjäna som stöd för invändiga väggar.
Konstruktion av bärande väggar, torn 3, Gothia Towers, Göteborg

Ubeco fick uppdraget att lämna förslag på utformning av de bärande innerväggarna i torn 3, Gothia Towers, Göteborg åt Strängbetong.
Konstruktion och byggledning vid uppförande av flerbostadshus, brf Båtafjorden, Bua

I uppdraget ingick att projektera byggnadskonstruktionerna och smaordna projekteringe med övriga projektörer. Därvid ingick att leda projektet till inflyttning.