Pojektering logistikcenter åt Postnord

Ubeco AB utför projektering av nytt logistikcenter. Arkitekt GNAD och byggnadsentrprenör RT Byggtjänst AB.

2016-08-23
Tredjepartskontroll kv Stenbrottet Lysekil

Ny lagstiftning kräver att konstruktioner ska kontrolleras genom tredjepartskontroll. Ubeco har därför fått uppdraget att granska konstruktionerna för kv Stenbrottet i Lysekil. 30 lägenheter uppförda med en bärande stomme i betong.

2016-07-01
Projektering av kv Gryningen åt Derome Mark & Bostad

Derome fortsätter att utveckla nya bostadsområden och nu har turen kommit till kv Gryningen i Albinsro, Halmstad. Kvarteret består av 19 kedjehus sammanbyggda i tre grupper. Ubeco har återigen fått förtroendet att projektera samtliga bygghandlingar för bostadsområdet.

2015-10-06
Byggledning och projektering av lokaler Blästergatan, Varberg

Ubeco har fått uppdraget att dimensionera och projektera grundkonstruktionen till två lokaler på Blästergatan i Varberg. Uppdraget omfattar även planering, byggledning och samordning av uppförandet.

2015-09-14
Projektering av lager

Ubeco har fått uppdraget att dimensionera och projektera grundkonstruktionen till två lagerbyggnaden i Göteborg. Byggnaden grundläggs med kompensationsgrundläggning då undergrunden har mycket dålig bärighet.

2014-05-27
Bostäder i Uddevalla

Ubeco Ab utför dimensionering av stommstabliserande system i två stycken 8 våningshus i Uddevalla. Stommen tillverkas i prefabricerade betongelement med bärande hisschakt.

2014-04-02